در سال های اخیر مهاجرت به اسلواکی بین ایرانیان طرفداران زیادی پیدا کرده است. اما وقتی که کشورهای اروپایی بسیار زیادی مانند آلمان، انگلستان، فرانسه و غیره و حتی کانادا و آمریکا وجود دارد که بیشتر مردم درصدد دریافت سکونت در آن‌ها هستند، چه کسی به فکر اقامت اسلواکی یا کشورهای به ظاهر ناشناخته از دید برخی مردم خواهد بود؛ اما جالب است که بدانید، اسلواکی از آن کشورهای اروپایی است که در چند سال گذشته مهاجران زیادی را به سمت خود جذب کرده است و با توجه به وجود قوانین اقامتی سختگیرانه بعضی از کشورهای اروپایی، شاهد افزایش اقامت اسلواکی و دیگر کشورهای شبیه به آن هستیم. برای اخذ اقامت اسلواکی از طریق وکیل مهاجرت به اسلواکی و یا اطلاع از هزینه اقامت اسلواکی با وکیل های مهاجرت به اسواکی ما در موسسه حقوقی بین المللی تیدی پارس تماس بگیرید. موسسه مهاجرتی تیدی پارس از طریق وکیل های خود اقدام به انجام امور مهاجرت و اخذ پاسپورت می نماید و تمام راهکاری لازم برای اخذ اقامت را به متقاضیان ارائه می دهد.

با توجه به قانون اقامت خارجی، هر کسی که شهروند جمهوری اسلواکی نیست (SR) به عنوان یک مهاجر خارجی شناخته می شود. با این حال، اقامت گردشگران اتحادیه اروپا، که به عنوان خارجی نیز در نظر گرفته می شود، با مقررات ویژه تنظیم می شود (اطلاعات بیشتر در مقاله “اقامت از شهروندان اتحادیه و اعضای خانواده خود در اسلواکی”). مهاجر ملیت ثالث شخصی است که نه شهروند جمهوری اسلواکی و نه اتحادیه و نه یک شخص بدون شهروندی است. بنابراین اطلاعات  زیر فقط مربوط به اتباع به اصطلاح ملت های ثالث خواهد بود.

انواع اقامت جهت مهاجرت به اسلواکی

یک خارجی در اسلواکی می تواند برای یکی از انواع اقامت های زیر اقدام کند

 • اقامت موقت  
 • اقامت دائم

یکی از راه های اخذ اقامت اسلواکی که توسط وکیل مهاجرت به اسلواکی موسسه تک دژ پارس انجام می شود اقامت موقت است. اقامت موقت می تواند برای یکی از اهداف ذکر شده در قانون اقامت خارجی (به عنوان مثال، استخدام، تحصیل، پیوند خانواده) اعطا شود. برای اطلاعات بیشتر، به رده اقامت موقت مراجعه کنید. شما می توانید برای اقامت دائم به منظور پیوستن به خانواده درخواست کنید یا در صورتی که چند سال اقامت دائم قانونی در اسلواکی داشته باشید. اقامت دائمی نوع خاصی از اقامت است که می تواند برای یک دوره کوتاه مدت به یک فرد خارجی به منظور غلبه بر یک وضعیت خاص اعطا شود.

هزینه پرداختی برای درخواست انواع ویزای اسلواکی

 • کارآفرینی – 232 یورو
 • اشتغال – 165.50 یورو
 • کار فصلی – 33 یورو
 • فعالیت های ویژه – 99.50 یورو
 • احیای خانواده – 132.50 یورو
 • وظایف حرفه ای در خدمات مدنی نیروهای مسلح – 66 یورو
 • کارت آبی – 165،50 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو دیگر است و فعالیت تجاری را در قلمرو جمهوری اسلواکی انجام می دهد – 232 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو دیگری است و در قلمرو جمهوری اسلواکی مشغول به کار است – 165،50 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو دیگر است و فعالیت های خاص یا تحقیق و توسعه را در قلمرو جمهوری اسلواکی انجام می دهد – 99،50 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو یکی دیگر از اعضای خانواده ملکی محسوب می شود که دارای اقامت طولانی مدت است و خانواده در یک کشور عضو دیگر هستند: 132.50 یورو

درخواست برای اقامت موقت در مقر  دیپلماتیک جمهوری اسلواکی خارج از کشور به منظور:

 • کارآفرینی – 240 یورو
 • اشتغال – 170 یورو
 • کار فصلی – 35 یورو
 • فعالیت های ویژه – 100 یورو
 • پیوند خانواده – 135 یورو
 • انجام وظایف حرفه ای در خدمات مدنی نیروهای مسلح – 70 یورو
 • کارت آبی – 170 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو دیگر است و فعالیت تجاری را در قلمرو جمهوری اسلواکی – 240 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در یک کشور عضو دیگر است و در قلمرو جمهوری اسلواکی مشغول به کار است – 170 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو دیگر است و فعالیت های خاص یا تحقیق و توسعه در سرزمین اسلواکی را انجام می دهد – 100 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو یکی دیگر از اعضای خانواده ملکی محسوب می شود که دارای اقامت طولانی مدت است و خانواده در یک کشور عضو دیگر هستند: 135 یورو

درخواست برای تمدید اقامت موقت به منظور:

 • کارآفرینی – 132.50 یورو
 • اشتغال – 99.50 یورو
 • کار فصلی – 16.50 یورو
 • فعالیت های ویژه – 33 یورو
 • احضار خانواده – 66 یورو
 • انجام وظایف حرفه ای در خدمات مدنی نیروهای مسلح – 33 یورو
 • کارت آبی – 99،50 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو یکی دیگر از کشورهای عضو است و فعالیت تجاری را در قلمرو جمهوری اسلواکی انجام می دهد – 132،50 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو دیگر است و در قلمرو جمهوری اسلواکی استخدام شده است – 99،50 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای  اقامت طولانی مدت در کشور عضو دیگر است و فعالیت های خاص یا تحقیق و توسعه در سرزمین اسلواکی را انجام می دهد – 33 یورو
 • مهاجر ملیت ثالث که دارای اقامت طولانی مدت در کشور عضو یکی دیگر از اعضای خانواده ملکی محسوب می شود که دارای اقامت طولانی مدت است و خانواده در یک کشور عضو دیگر وجود دارد – 66 یورو
 • درخواست اقامت دائم برای مدت پنج سال در اداره پلیس خارجی – 165،50 یورو
 • درخواست اقامت دائم برای مدت پنج سال در ماموریت دیپلماتیک جمهوری اسلواکی در خارج از کشور – 170 یورو
 • همسران شهروندان اسلواکی از پرداخت هزینه معاف هستند
 • درخواست اقامت دائم برای مدت زمان نامحدود – 165،50 یورو
 • شماره یک کارت اقامت – 4.50 یورو
 • صدور یک سند اقامت به عنوان یک جایگزین برای سند اقامت گم شده، نابود، آسیب دیده یا سرقت شده – 16.50 یورو
 • صدور یک سند اقامت به عنوان یک جایگزین برای سند اقامت گم شده، نابود، آسیب دیده یا ربوده شده بارها و بارها در طی دو سال بعد – 33 یورو
 • درخواست اقامت تحمل پذیر – 99.50 یورو
 • درخواست برای تمدید اقامت – 33 یورو
 • تاییدیه در مورد محل اقامت یک خارجی در جمهوری اسلواکی – 3 یورو

هزینه ویزای شنگن اسلواکی

 • درخواست برای ویزای شنگن- 60 یورو
 • درخواست برای ویزای شنگن برای یک کودک 6 تا 12 ساله – 35 یورو  
 • درخواست برای ویزای شنگن برای اتباع فدراسیون روسیه – 35 یورو
 • درخواست برای ویزای ملی، در صورت لزوم در دریافت مجوز اقامت صادر شده در جمهوری اسلواکی – 9.50 یورو  
 • درخواست برای ویزای ملی، اگر لازم باشد به منظور رعایت تعهدات ناشی از موافقتنامه های بین المللی، اگر آن را در نفع جمهوری اسلواکی و یا در صورت درخواست در درخواست درخواست اجازه اقامت در جمهوری اسلواکی – 33 یورو  
 • صدور مجوز تجارت (تجارت غیرقانونی) – 5 یورو  
 • صدور مجوز تجارتی (تجارت صنایع دستی / تجارت تنظیم شده) – 15 یورو  
 • فرد کارآفرین- 150 یورو  
 • واحد سازمانی یک فرد کارآفرین – 30 یورو
 • شرکت سهامی عام- 750 یورو  
 • سایر اشخاص حقوقی – 300 یورو
 • واحد سازمانی یک نهاد قانونی – 300 یورو
 • درخواست تغییر در شکل قانونی شرکت (سندیکا) – 330 یورو  
 • درخواست تغییر یا تکمیل هر مقدار اطلاعات مربوط به یک شخص ثبت شده (به استثنای تغییر یا تکمیل داده ها به نام شهرداری، در کد پستی، به نام یک خیابان یا دیگر منطقه عمومی، و در نهایت با آن تغییرات مربوط به یک شماره جهت گیری یا شماره ثبت، اگر صندلی، آدرس دائمی یا محل کسب و کار تغییر نکند)- 66 یورو
 • ازدواج یک شهروند اسلواکی با یک ملیت خارجی- 70 یورو  
 • ازدواج بین اتباع خارجی – 200 یورو
 • ازدواج، در صورتی که هیچ یک از نامزدها اجازه اقامت دائمی در جمهوری اسلواکی ندارند – 200 یورو
 • درخواست برای ورود به تولد، ازدواج یا فوت در خارج از کشور در رجیستری ویژه – 10 یورو  
 • صدور گذرنامه خارجی به یک ملیت خارجی – 33 یورو
 • صدور گذرنامه خارجی به ملیتی بین 5 تا 15 سال – 13 یورو
 • صدور گذرنامه خارجی به ملی خارجی کمتر از 5 سال – 8 یورو
 • دادن شهروندی جمهوری اسلواکی به یک فرد مسن تر از 18 سال – 700 یورو
 • دادن شهروندی جمهوری اسلواکی به یک کودک:
 • تا 15 سالگی- 100 یورو  
 • از 15 تا 18 سالگی- 150 یورو  
 •  اعطای شهروندی جمهوری اسلواکی به شهروندان سابق اسلواکی و چکسلواک و کسانی که تمایل به بازگشت به تابعیت سابق خود را مطابق با قوانین بین المللی- 20 یورو  
 •  اعطای شهروندی جمهوری اسلواکی به شهروندان چک، که بعد از 1 ژانویه 1993 به دنیا آمد، – 20 یورو
 •  دادن شهروندی جمهوری اسلواکی به فردی که حداقل یک تن از شهروندان چکوسلواک در زمان تولدش – 20 یورو
 • پرونده صدور گواهی شهروندی اسلواکی- 10 یورو  
 • مقررات صدور فوت شهروندی اسکاتلندی برای یک فرد متوفی یا فردی که از تاریخ گذشته قبل از تاریخ درخواست تقاضای تأیید را درخواست کرده است- 10 یورو  
 • درخواست برای صدور کارت شناسایی- 4.50 یورو
 • درخواست تأیید درخواست برای یک مهاجر خارجی که به اسلواکی سفر می کند (برای هر ملیتی که در درخواست تأیید دعوت شده است)- 33 یورو  

هشدار: در برخی موارد ممکن است از پرداخت هزینه های مربوط به قانون شماره 145/1995 معاف باشید. در هزینه های اداری. آن را پلیس خارجی یا ام آی سی تایید کنید.

گزارش محل اقامت و سایر تغییرات مهم

اتباع خارجی مجبورند محل اقامت خود را در اسلواکی در اداره پلیس خارجی با توجه به محل اقامت خود گزارش دهند. این یک تعهد ویژه است که به محل اقامت متصل نیست و به طور کلی باید به طور مستقیم پس از ورود به اسلواکی انجام شود.

یک وظیفه مهم خارجی که وارد قلمرو جمهوری اسلواکی می شود، گزارش محل اقامت خود در اسلواکی به اداره پلیس خارجی است که طبق آدرس محل اقامت خود اختیار دارند. این وظیفه برای خارجی هایی است که قبلا در اسلواکی (فقط در اولین ورود آنها) اقامت کرده اند و همچنین برای خارجی هایی که ویزا یا سفر بدون ویزا دارند، اعمال می شود. شهروندان اتحادیه اروپا یا اعضای خانواده خود موظف به اقامت خود در عرض 10 روز کاری، شهروندان کشور سوم – ظرف 3 روز کاری از تاریخ ورود به قلمرو جمهوری اسلواکی با تکمیل فرم رسمی در گزارش اقامت – اطلاع اقامت. امکانات اقامت (هتل، خوابگاه، و غیره) مورد نیاز برای انجام وظایف گزارشگری برای خارجی است که در آنجا اقامت دارد.

 • مهاجران کشورهای سایر اتحادیه اروپا موظف هستند ظرف سه روز کاری به اطلاع پلیس خارجی برسانند  در مورد پایان دادن به اهدافی که مجوز اقامت داده شد؛
 • برای اقامت در قلمرو جمهوری اسلواکی بیش از نیمی از طول اقامت موقت در یک سال کاری ؛ این امر در صورتی اعمال می شود که یک کشور ثالث دارای تعهدات تحرک در یک کشور عضو دیگر باشد؛
 • در صورت نوشتن اقامت دائم، بیش از 180 روز در خارج از قلمرو جمهوری اسلواکی بسر می برند؛
 • برای اطلاع از تغییر محل اقامت خود به پلیس خارجی ظرف پنج روز کاری از روز تغییری که رخ داده است؛
 • برای اطلاع پلیس خارجی در مورد قصد خود برای اقامت بیش از 30 روز در قلمرو اسلواکی از محل اقامت خود؛
 • برای اطلاع از تغییر نام و نام خانوادگی،  وضعیت مدنی، ملیت، اطلاعات اسناد مسافرتی و جایگزینی اسناد مسافرتی در طی پنج روز کاری از روزی که تغییر رخ داده است، به پلیس خارجی اطلاع دهید.
 • برای اطلاع از تغییر در داده های «اطلاعات استخدامی اضافی» در ظرف پنج روز کاری به پلیس خارجی اطلاع دهید.
 • گزارش از دست دادن، سرقت یا آسیب رساندن به اسناد مسافرتی یا سند اقامت در ظرف پنج روز کاری از این وقوع؛
 • درخواست یک سند اقامت جدید در عرض پنج روز کاری اگر داده های آن بی اهمیت باشد یا اگر سند گم شده، دزدیده شده یا آسیب دیده باشد؛
 • به درخواست یک افسر پلیس، هویت و شرایط اقامت خود را با ارائه یک سند مسافرتی معتبر و مدرک اقامت نشان دهید
 • برای کسب یک سند بیمه بهداشت در ظرف 3 روز کاری از جمع آوری سند اقامت و در طول اقامت چک برای اثبات اینکه آنها بیمه درمانی در اسلواکی؛
 • در طول اقامت چک برای نشان دادن امنیت مالی محل اقامت در مقدار کمتر از حداقل معاش برای هر ماه باقی مانده محل اقامت، اما نه بیش از یک سال پیش؛ یا برای نشان دادن بودجه مالی لازم برای پوشش هزینه های مربوط به اقامت خود در سرزمین جمهوری اسلواکی، برای هر روز اقامت اگر ویزای شنگن برای آنها صادر شده باشد؛
 • بعد از آخرین روز اقامت مجاز، سرزمین اسلواکی را ترک کنید اگر پلیس خارجی درخواست اقامت موقت را برای تغییر هدف / نوع اقامت را رد کرد، درخواست برای تمدید اقامت موقت خود را لغو کرد،  اقامت دائم را برای درخواست نامحدود محروم کرد، اقامت دائم را لغو کرد، درخواست اقامت دائم ، اقامت طولانی مدت را لغو کرد، درخواست اقامت موقت  را رد کرد، درخواست تجدید اقامت موقت را رد کرد یا اقامت موقت د را لغو کرد، که آنها مجبور به ترک سرزمین اسلواکی ظرف 30 روز پس از اجرای تصمیم، اگر به هیچ دلیل دیگری مجاز نیست که در قلمرو جمهوری اسلواکی اقامت کند.
 • سند اقامت نامعتبر یا یک سند اقامت گم شده دیگر فرد خارجی را به پلیس خارجی تحویل دهد.

کجا می توانم برای ویزای خود درخواست کنم؟

 • تمدید ویزای شنگن یکسان در قلمرو جمهوری اسلواکی اساسا امکان پذیر نیست.
 • استثنا:  مدت اعتبار ویزای شما حداکثر سه ماه طول می کشد در عرض یک نیم سال. درخواست برای تأیید اعتبار ویزا باید در اداره پلیس خارجی ارسال شود
 • مدت اعتبار یک ویزای صادر شده افزایش می یابد، اگر شما مدرکی مبنی بر وجود نیروی مهاجرتی یا اهداف بشردوستانه را ارائه دهید که مانع از خروج از قلمرو جمهوری اسلواکی قبل از انقضای دوره اعتبار باشد. چنین افزایشی به صورت رایگان دریافت می شود
 • مدت اعتبار یک ویزای صادر شده ممکن است تمدید شود، اگر شما مدرک دلایل شخصی جدی برای توجیه تمدید دوره اعتبار دارید. هزینه آن به مبلغ 30 یورو هزینه خواهد شد
 • اگر شما نیاز دارید که در قلمرو جمهوری اسلواکی برای مدت بیش از 90 روز اقامت داشته باشید می توانید جایگزین درخواست اقامت مجاز را در نظر بگیرید
 • اگر مجوز شفاف ویزای شنگن شما به پایان برسد و شما مجوز اقامت اسلواکی را ندارید، باید پ قلمرو جمهوری اسلواکی ترک کنید. شما می توانید یک ویزای جدید در خارج از کشور درخواست کنید
 • درخواست ویزا برای ورود به قلمرو جمهوری اسلواکی همراه با اسناد حمایتی در فرم درخواست رسمی در مقر دیپلماتیک یا کنسولگری جمهوری اسلواکی در خارج از کشور ارائه می شود
 • در موارد استثنایی، واحد پلیس می تواند ویزا را در نقاط مرزی صادر کند، اگر متقاضی شرایط خاصی را بدست آورد، یعنی متقاضی قادر به درخواست پیش از ویزا نبود، و در صورت لزوم، مدارک را تأیید می کند که دلیلی غیر قابل پیش بینی و ضروری برای ورود را ارائه می دهد. به همین ترتیب متقاضی باید یک سند مسافرتی معتبر داشته باشد، هدف و شرایط اقامت برنامه ریزی شده را توجیه کند، منابع مالی کافی برای هزینه های زندگی در طول اقامت برنامه ریزی شده و بازگشت به کشور مبدأ داشته باشد
 • به دنبال توافقنامه بین المللی، ویزا می تواند توسط یک مقر دیپلماتیک یا کنسولگری یکی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا در خارج از کشور صادر شود
 • اخطار: به جز ویزایی که به اعضای خانواده یک پناهجو اعطا شده است، شرایط قانونی بر طبق قانون شماره 480/2002 به هیچ وجه قانونی محسوب نمی شود. در پناهندگی ملیت خارجی از دلایل لغو ویزا مطلع نخواهد شد.

ویزای شینگن برای ورود به اسلواکی

برای بازدید از اسلواکی، اکثر اتباع خارجی درخواست ویزای یکسان شنگن را دارند. ویزای یکنواخت شنگن اجازه می دهد که دارنده آن برای ورود به کشورهای عضو شنگن به عنوان مثال به منظور بازدید از بستگان و دوستان و غیره. ممکن است برای یک یا چند ورودی صادر شود. طول اقامت در منطقه شنگن براساس این نوع ویزا نباید بیش از 90 روز در هر دوره 180 روزه باشد. ویزای یکنواخت شنگن برای استخدام یا سایر فعالیت های متمرکز بر سود مورد استفاده قرار نمی گیرد. ما توصیه می کنیم دوره اقامت در قلمرو کشور های شنگن را محاسبه کنید و با استفاده از یک ماشین حساب ویزا، انطباق با قانون 90/180 را بررسی کنید.

چگونه برای درخواست ویزا اقدام کنیم؟

درخواست ویزا در فرم درخواست رسمی در سفارت (مقر یا کنسولگری دیپلماتیک) جمهوری اسلواکی که برای کشور متشکل از اقامت متقاضی یا کشور شهروندی خود است، ارائه شده است. درخواست ویزا باید به صورت شخصی، 3 ماه قبل از سفر برنامه ریزی شده به اسلواکی ارسال شود.

شما به اسناد زیر نیاز دارید:

 • فرم پر شده و امضاء شده
 • یک عکس رنگی اندازه پاسپورت، 3 × 3.5 سانتیمتر؛
 • گذرنامه حداقل 3 ماه پس از تاریخ انقضاء ویزا معتبر است
 • اسنادی که اهداف و شرایط سفر برنامه ریزی شده را نشان می دهند، مانند
 • سازماندهی شده / گردشگری فردی: کوپن مسافرتی یا نامه دعوت نامه ای از شخصی که از شما دعوت می شود اقامت داشته یا دعوت نامه ای را که توسط اداره پلیس خارجی تایید شده است؛
 • سفرهای کاری: یک نامه دعوت شده توسط شریک تجاری یا موسسه یا دعوت نامه تأیید شده توسط اداره پلیس خارجی؛ برای سفرهای تجارتی تکراری قرارداد همکاری با شرکت اسلواکی را ارائه می دهد؛
 • کنفرانس های بین المللی، سمینارها، سمپوزیوم ها، رویدادهای فرهنگی و ورزشی: یک دعوت نامه از طرف سازمان دهنده یا یک نامه رسمی از سازمان فرستاده درخواست ویزا برای کارمند آن، یا بلیط ورود به نمایشگاه ها، کنگره ها و یا سایر رویدادها؛
 • سایر اهداف: اسناد دیگر تأیید هدف سفر و اقامت در اسلواکی
 • بلیط سفر یا سند دیگری: یک بلیط سفر برگشتی (بلیط پرواز، بلیط اتوبوس / قطار، نباید یک بلیط یک طرفه باشد)، در صورت مسافرت با ماشین، ارائه گواهینامه رانندگی و ثبت خودرو، کارت سبز (بیمه مسئولیت شخص ثالث )؛
 • اثبات محل اقامت (اگر همراه با فرد دعوت شده باشد، باید به صورت صریح در دعوت نامه ذکر شده باشد)؛
 • مدارک مالی به مبلغ حداقل 56 یورو برای هر روز اقامت
 • پول نقد در ارز قابل تبدیل؛
 • چک های مسافرتی؛
 • بیانیه حساب بانکی تایید درآمد منظم (حقوق و دستمزد، بازنشستگی) برای دوره 6-12 ماه گذشته؛
 • اسناد دیگر تضمین مالی در ارز مبادلاتی

متقاضیان توصیه می کنند که سند را برای تأیید منابع مالی کافی برای دوره اقامت خود که در ویزا تعیین شده است، در صورت درخواست در مرز جمهوری اسلواکی، تحویل دهند. بیمه درمانی بین المللی سفر – باید هر گونه هزینه ای را که ممکن است در رابطه با بازگشت به کشور به علل پزشکی، مراقبت های پزشکی فوری یا درمان اضطراری بیمارستان برسد، پوشش دهد. بیمه باید در تمام کشورهای عضو شنگن معتبر باشد. حداقل پوشش باید 30،000 یورو باشد؛

اسناد دیگر – به منظور اعطای ویزا، سفارت حق دارد که از هر سند دیگری برای تأیید اهداف اعلام شده سفر و قصد بازگشت به کشور محل اقامت درخواست کند؛

هزینه ویزا: 60 یورو  –

مدت زمان درخواست ویزا 15 روز کاری است. این دوره را می توان تا حداکثر 30 روز تقویم افزایش داد، به خصوص اگر ارزیابی بیشتر از برنامه مورد نیاز باشد. در موارد استثنایی، دوره ممکن است به حداکثر 60 روز کاری تمدید شود. فرآیند صدور ویزای ساده به اتباع فدراسیون روسیه اعمال می شود. در این مورد، مدت زمان درخواست ویزا 10 روز کاری است و هزینه آن 35 یورو است. شهروندان صربستان، اوکراین، مونته نگرو، آلبانی، مولداوی و گرجستان نیاز به گذرنامه بیومتریک برای ورود بدون روادید به منطقه شنگن دارند. ویزا به صورت گذرواژه در قالب یک برچسب است. پس از دریافت ویزا، یک مهاجر خارجی اجازه اقامت در منطقه شنگن برای مدت ویزا را دارد. سفارت حق تعریف یک گذرگاه مرزی برای ورود به کشور دارد که باید در ویزای شنگن ثبت شود.

یک مهاجر خارجی که ویزای خود را دریافت کرده است باید از ابتدای، محل و طول مدت اقامت در اداره پلیس خارجی ظرف سه روز از ورود به خاک جمهوری اسلواکی گزارش کند. اگر مهاجرت خارجی در یک هتل یا سایر امکانات اقامت قرار گیرد، ارائه دهنده مسکن این وظیفه را بر عهده دارد.

دعوت نامه جهت ویزا

ممکن است که همراه با درخواست ویزا شما باید یک دعوت نامه تأیید شده توسط اداره پلیس خارجی ارسال کنید. لازم است این تعهد را در سفارت جمهوری اسلواکی در کشور خود بررسی کنید

تأیید دعوتنامه باید توسط میزبان اداره پلیس بیگانه مطابق با محل سکونت پ اعمال شود. تأیید دعوت نامه در فرم درخواست رسمی ارائه شده است. درخواست باید شامل اطلاعات مربوط به هدف بازدید باشد

درخواست باید همراه با موارد زیر باشد:

 • اسناد اثبات هدف دعوت
 •   اسناد مربوط به پوشش مالی با تایید حساب بانکی از طرف شخص دعوت کننده. تعادل حساب بانکی باید حداقل دوازده برابر حداقل معاش (از ماه ژوئیه 2018، حداقل معاش 205.07 یورو) و 56 یورو برای هر روز اقامت (یعنی مجموع 7 433.76 یورو برای هر اقامت 90 روزه )؛
 •  اسناد اثبات محل اقامت (تأیید محل اقامت، اعلام مالک صاحبخانه در مورد ارائه مسکن ، اگر آنها مجاز به انجام این کار باشند؛ امضا باید رسما تأیید شود)

تمام اسناد نباید بیش از 90 روز اعتبار داشته  باشند. اداره پلیس خارجی پرونده را ظرف 15 روز به بررسی می کند، هزینه بررسی مدارک 33 یورو است. دعوتنامه تأیید شده توسط اداره پلیس خارجی 90 روز از تاریخ تأیید صحت آن می باشد . هنگامی که دعوت نامه تأیید شد، فرد دعوت کننده باید آن را به متقاضی ارسال کند که آن را به درخواست ویزای شنگن پیوست کند.

اگر شخص دعوت کننده یک فرد باشد: یک فرد خارجی ممکن است توسط فردی که یک شهروند جمهوری اسلواکی با اقامت دائم در اسلواکی یا یک فرد خارجی است که اقامت موقت یا دائمی در اسلواکی داشته باشد دعوت شده باشد. یک سند تایید کننده مبنی بر اینکه متقاضی قادر است تمامی هزینه های مربوط به اقامت و خروج فرد خارجی را پوشش دهد (به عنوان مثال تایید از مانده حساب بانکی) به درخواست اعطا می شود. اگر از فرد خواسته شده باشد، لازم است یک سند اثبات روابط خانوادگی (اصلی یا یک نسخه تایید شده با ترجمه رسمی) را ارائه دهید.

اگر شخص دعوت کننده یک نهاد قانونی است: یک شخص قانونی یا یک معامله گر تنها می تواند یک فرد  خارجی را که فعالیت های مشابهی را برای ورود به اسلواکی انجام می دهد دعوت کند. گواهی ثبت نام تجاری یا یک مجوز تجاری (نسخه اصلی یا تایید شده) به درخواست اضافه شده است. یک سند تایید کننده مبنی بر اینکه متقاضی قادر است تمامی هزینه های مربوط به اقامت و خروج ملی خارجی را پوشش دهد (به عنوان مثال تایید از مانده حساب بانکی) به درخواست اعطا می شود.

انواع دیگر ویزا

ویزای حمل و نقل فرودگاه

اجازه می دهد که اتباع خارجی از یک کشور غیر شنگن به یک کشور شنگن به منظور عبور از منطقه حمل و نقل بین المللی یک یا چند فرودگاه از کشورهای عضو شنگن عبور کنند. طول اقامت مجاز به زمان لازم برای حمل و نقل مربوط می شود.

ویزای ملی

ویزای ملی به اتباع خارجی اعطا می شود، زمانی که لازم است برای دریافت اقامت در اسلواکی و یا اتباع خارجی که بیش از 15 سال داشته باشند، در دوره آموزش زبان اسلواکی پذیرفته شوند، حداقل 25 درس در هفته. این ویزا به مدت 90 روز یا برای دوره آموزش زبان، نه بعد از 31 جولای سال مورد نظر، اعطا می شود. همچنین ممکن است به منظور تطبیق با تعهدات ناشی از توافقنامه های بین المللی اسلواکی و یا در صورتی که منافع جمهوری اسلواکی برای اقامت بیش از سه ماه حداکثر یک سال باشد، اعطا شود. ویزای ملی نیز به یکی از اعضای خانواده پناهجو یا یک مهاجر خارجی با حمایت فرعی برای مدت زمان لازم اعطا خواهد شد

مدارک لازم برای دریافت ویزای ملی

 • پاسپورت معتبر؛
 • عکس رنگ 3 × 3.5 سانتیمتر؛
 • مدارک تأیید اهداف اقامت (در مورد درخواست ویزای ملی که برای دریافت اجازه اقامت در پلیس خارجی دریافت می شود، باید اسناد لازم برای کسب مجوز اقامت را ارائه نمایید)
 • اثبات بیمه درمانی
 • این درخواست ظرف 30 روز پردازش خواهد شد.

ویزای ملی اجازه می دهد که دارنده آن برای مدت اقامت در قلمرو جمهوری اسلواکی در مدت زمانی که آن صادر شده است. صاحب یک ویزای معتبر ملی می تواند حداکثر تا سه ماه در هر شش ماه در کل منطقه شنگن تحت شرایط مشابه با صاحب مجوز اقامت صادر شده توسط یکی از کشورهای عضو شنگن باشد این تحت شرایط مشابه با ویزای شنگن یکنواخت صادر می شود. هزینه 33 یورو هزینه دارد در مورد یک ویزای ملی که برای دریافت مجوز اقامت دریافت شده، هزینه 9.50 یورو است.

ویزای معتبر ارزی محدود (LTV)

این نوع ویزا برای قلمرو کشور اسلواکی که   عضو شنگن صادر شده و  معتبر است. در موارد استثنایی ممکن است در قلمرو چندین کشور عضو شنگن معتبر باشد، اگر هر یک از این کشورها مجوز را دریافت کنند. به دلایل منافع ملی یا به علت تعهدات بین المللی، به طور انحصاری برای موارد بشردوستانه صادر می شود.

اقامت موقت اسلواکی چیست؟

یک فرد مهاجر ملیت ثالث(یعنی شهروند غیر اتحادیه ی اروپا) که قصد دارد برای کار، مشاغل یا تحصیل در اسلواکی مشغول به تحصیل باشد، ممکن است به او اقامت موقت اعطا شود (با توجه به شرایط قانونی مربوطه و بر اساس یک درخواست ارسال شده). اقامت موقت ممکن است به یکی از اهداف خاص زیر اعطا شود:

 • کسب و کار
 • استخدام یا اشتغال فصلی
 •  تحصیل
 •  فعالیت های ویژه (سخنرانی، ورزش، فعالیت های هنری و داوطلبانه، فعالیت یک روزنامه نگار معتبر، درمان پزشکی، کارآموزی و غیره)
 •  تحقیق و توسعه
 •   پیوند خانواده
 • انجام وظایف حرفه ای توسط واحدهای غیر نظامی نیروهای مسلح  –
 • شخص با موقعیت اکتسابی زندگی اسکاتلند در خارج از کشور –
 • شخص دارای محل اقامت طولانی مدت در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه است –
 • یک کارت آبی نیز به عنوان یک مجوز اقامت موقت در نظر گرفته شده است.
 • هیچ قانونی برای اقامت موقت وجود ندارد.

یک خارجی همیشه باید برای اقامت موقت درخواست کند، مگر در موارد احضار خانواده که اجازه می دهد درخواست توسط یک شهروند خارجی که متقاضی برای درخواست مجدد خانواده درخواست می کند، ارائه شود. این درخواست معمولا در خارج از کشور در یک مقر دیپلماتیک اسلواکی که به کشوری که دارای تابعیت متقاضی یا کشور اقامت متقاضی است، به خارج از کشور منتقل می شود. مقر دیپلماتیک اسلواکی که درخواست را پذیرفته است با درخواست متقاضی برای ارزیابی اولیه از درخواست مصاحبه می کند. اگر یک خارجی در اسلواکی به طور قانونی ساکن باشد، درخواست می تواند در اداره پلیس صلاحیت خارجی مطابق با محل اقامت خود، که در مورد موارد زیر  قابل اجرا نیست:

از فردی که اقامت تحسین شده را اعطا کرد، به دلیل خروج وی امکان پذیر نیست و بازداشت وی ناکارآمد است. اقامت موقت اجازه می دهد که مهاجر ملیت ثالث در اسلواکی قانونی بماند و در طول مدت اقامت اعطا شده به خارج از کشور سفر کند

اولین اقامت موقت ممکن است برای دوره های گوناگون بسته به اهداف اقامت اعطا شود. در مورد یک مهاجر ملیت ثالث برای درخواست اقامت موقت به منظور استخدام، فعالیت های خاص یا تحقیق و توسعه برای حداکثر دو سال، به منظور کسب و کار برای حداکثر سه سال، به منظور پیوند خانواده ، انجام وظایف حرفه ای توسط واحدهای غیر نظامی نیروهای مسلح اسلواکی، زندگی در خارج از کشور یا افرادی که دارای اقامت طولانی مدت در یک کشور عضو اتحادیه دیگر هستند حداکثر پنج سال و برای مطالعه حداکثر شش سال است. اقامت موقت همیشه برای یک هدف خاص اعطا می شود، که باید در برنامه ثبت شود. اگر اهداف اقامت همچنان ادامه پیدا کند و خارجی به شرایط اقامت خود ادامه دهد، اقامت موقت ممکن است به مدت سه یا پنج سال بسته به اهداف آن تمدید شود. با این حال، اگر اهداف اقامت برای تغییر اقامت موقت اعطا شود، مهاجر خارجی باید برای اقامت جدید درخواست کند.